14 กุมภาพันธ์ 2562 เลย'เผาอ้อย'ไม่หยุด!! กระทบสนามบิน-สุขภาพประชาชน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/395394

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเลย 2 อาทิตย์ที่ผ่านมามีปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 เกิน ล่าสุดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) สูงสุด และหลังจากฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดเลยมาเพียง 2 วัน มีการเกิดการเผาอ้อยเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะทำเกิดฝุ่นดำระลอกใหม่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลยกล่าวว่าตั้งแต่เดือนมกราคมในช่วงตอนค่ำจนถึงเช้าก็จะมีเศษฝุ่นดำดำลอยลงลงมาบนรันเวย์ของท่าอากาศยานเลยเป็นลักษณะการเผาอ้อย ฝุ่นดำลอยมาส่วนหนึ่งก็มาจากควันเผาไหม้ ควันหรือฝุ่นดังกล่าวก็จะเป็นอุปสรรคในการทำการบินแทนที่นักบินจะมองเห็นรันเวย์ในทัศนวิสัย 5 กิโลเมตร ก่อนที่จะเข้าสนามบินการมองเห็นก็จะลดลงเหลือประมาณ 1 กิโลเมตรหรือครึ่งกิโลเมตร ทำให้ความปลอดภัยของการบินลดลง หลังจากนั้นทางท่าอากาศยานเลยมีการทำความสะอาดโดยการเป่าหรือนำเจ้าหน้าที่ไปกวาดบริเวณรันเวย์ของสนามบิน และฝุ่นดำ ทำให้ผู้โดยสารที่เดินลงมาจากเครื่องก่อนเข้าอาคารท่าอากาศยาน ฝุ่นนั้นก็จะมาติดเสื้อผ้า ผมทำให้สกปรกและเกิดความรำคาญกับผู้โดยสาร